domingo, 22 de septiembre de 2013

En aquest enllaç podreu consultar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

En este enlace podréis consultar el Decreto 15/2013, de 19 de abril, por el cual se regula el tratamiento integrado de las lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8117/514453/decret-15-2013-de-19-d-abril-pel-qual-es-regula-el

No hay comentarios:

Publicar un comentario